Stránka https://www.zlavovekupony.eu/ (ďalej len: zlavovekupony.eu), ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť NeoCREL s.r.o., Chotčanská 179/112, 091 01 Stropkov, IČO: 44 334 109 (ďalej len „spoločnosť“), ponúka službu vyhľadávania zľavových kódov, zľavových kupónov, akcií, výpredajov.

Spoločnosť rešpektuje súkromie a práva užívateľov svojich internetových stránok. Povinnosti definované nariadeniami o ochrane osobných údajov nám prikazujú mať vypracovaný tento dokument, v ktorom opisujeme, akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov.

Ktoré osobné údaje získavame a ako ich používame?

Ak navštívite našu stránku, náš webový server automaticky získava informácie o IP adrese vášho počítača, druhu internetového prehliadača, názve domény, čase príchodu, adrese internetovej stránky, z ktorej prichádzate, informácie o našich stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj o činnostiach, ktoré ste uskutočnili na našich stránkach. Niektoré údaje (ale nie osobné) sa uchovávajú aj v tzv. cookies v rámci vášho internetového prehliadača. Údaje, ktoré automaticky získava náš webový server, sa používajú za účelom štatistického spracovania informácií o používaní našich stránok, s cieľom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Používanie cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač pri prvej návšteve našich internetových stránok zapisuje do Vášho počítača, čím umožňuje rýchlejšie načítavanie už navštívených stránok. Cookies neobsahujú osobné informácie, ale pomáhajú k tomu, aby sme Vám umožnili lepší a optimálny spôsob prezerania našej internetovej stránky. Cookies využívame pre službu Google Analytics, ktorá analyzuje internetové stránky, ako aj na marketingové účely, kedy prostredníctvom Google inzercie našim užívateľom mimo stránky zlavovekupony.eu ponúkame informácie, o ktoré by mohli mať záujem.

Súhlasy

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – emailová adresa
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov (emailu) uvedeného v prihláške na odber newslettra spoločnosti NeoCREL s.r.o., Chotčanská 179/112, 091 01 Stropkov, IČO: 44 334 109.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  na marketingové účely
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou NeoCREL s.r.o., Chotčanská 179/112, 091 01 Stropkov, IČO: 44 334 109 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na info(@)zlavovekupony.eu.

Používanie našej stránky zlavovekupony.eu považujeme za Váš súhlas so všetkými ustanoveniami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.